Poleć na Facebooku

REGULAMIN MEMORIAŁU GRZEGORZA WESOŁOWSKIEGO

rozdzielnik
 1. Wszystkie mecze rozgrywane są według zasad FIVB oraz PZPS. Wyjątki stanowią punkty opisane w regulaminie.
 2. Memoriał zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
  1. kobiety OPEN
  2. mężczyźni OPEN
 3. Memoriał objęty jest patronatem Metropolity Krakowskiego, Wojewody Małopolskiego oraz Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru systemu rozgrywek. Forma przeprowadzania turnieju zostanie podana najpóźniej w dniu zawodów
 5. Każdej drużynie przysługuje prawo do 5 – minutowej rozgrzewki przed meczem jak również do conajmniej 5 – minutowego odpoczynku między meczami.
 6. Każdego zawodnika obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie na jasnej nie brudzącej podeszwie.
 7. Każda z drużyn może składać się z maksymalnie 10 zawodników.
 8. Termin zgłaszania drużyn mija 31 października. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia bądź wydłużenia terminu zapisów.
 9. Organizator zastrzega Sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny. Z przyczyn niezależnych od organizatora możemy przyjąć ograniczoną liczbę osób.
 10. Podczas rejestracji obligatoryjne jest poprawne uzupełnienie wszystkich pól i przesłanie formularza najpóźniej do 31 października
 11. Podanie poprawnych danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne do objęcia każdego uczestnika ubezpieczeniem NNW
 12. Wszystkie dodatkowe informacje podane będą w specjalnej ulotce, która otrzymają wszyscy kapitanowie drużyn w dniu zawodów.
 13. Drużyny, w których grają osoby niepełnoletnie muszą bezwzględnie posiadać pełnoletniego opiekuna i w dniu zawodów przedstawić listę z podpisami rodziców, którzy wyrażają zgodę na udział w turnieju.
 14. Organizatorzy przewidują bezpłatny poczęstunek w dniu turnieju
 15. Podanie adresu e-mail i numeru kontaktowego do kapitana jest OBOWIĄZKOWE!
 16. Prosimy o przemyślane zgłoszenia. W przypadku rezygnacji prosimy o powiadomienie o tym fakcie jak najszybciej.
 17. Udział w turnieju jest całkowicie bezpłatny, prosimy każdego uczestnika, aby przed memoriałem poznał sylwetkę Ś.P. Grzegorza Wesołowskiego, któremu poświęcony jest ten turniej
 18. Kapitanów prosimy o sprawdzanie na bieżąco adresu e-mail, facebooka oraz strony www.memorialgrzegorza.pl ponieważ będą to drogi oficjalnych komunikatów nt. Memoriału. Nie odczytanie informacji nie zwalnia z obowiązku jej znajomości. W razie pytań służymy pomocą pod adresem biuro@memorialgrzegorza.pl
 19. Administratorem danych osobowych zebranych podczas organizacji Memoriału Grzegorza Wesołowskiego jest Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Orawskiej. Dane te są gromadzone i przechowywane wyłącznie w celu ułatwienia przeprowadzenia turnieju.
 20. W związku obostrzeniami epidemiologicznymi organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia limitu osób obecnych na halach sportowych w charakterze kibica/obserwatora. Wszelkie decyzje podejmowane przez organizatora będą dostosowane do wytycznych zawartych w przepisach odrębnych dot. postępowania w czasach SARS-CoV-2
 21. KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie ogólnego przetwarzania danych osobowych